ابن تیمیه و تضعیف حدیث عمار
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

ابن تیمیه و تضعیف حدیث عمار

پرسش : ابن تیمیه نسبت بهپیامبر دربارهبلند مرتبه پیامبر(ص)، از نخستین مسلمانان و از شیعیان نزدیک امام علی(ع)، و از جمله نخستین شیعیان آن حضرت بود. بعد از وفات پیامبر(ص)، وی در حمایت از علی(ع) ازباسرباز زد. در زمان خلیفه سوم وی از جمله مخالفان خلیفه بود و با او درگیری‌هایی داشت و در اعتراضات علیه او شرکت داشت. در زمانعلی(ع) از همراهان آن حضرت بود و دردر رکاب امیرالمومنین(ع) جنگید و به دست لشکریانشهید شد. پیامبر(ص) در حدیثی مشهور شهادت وی به دست گروه باغی (شورشگر) را از پیش اطلاع داده بود."> عمارچه شبهه اى را مطرح کرده است؟
پاسخ اجمالی: ابن تیمیه مى گوید: «برخى از افراد آن را تضعیف کرده اند». در پاسخ باید گفت: اوّلا: او نگفته که چه کسانى این حدیث را تضعیف کرده اند. ثانیاً: حدیث عمار حدیثى است که 24 نفر از صحابه آن را نقل کرده اند و بسیاری از علما مانند: سیوطى در کتاب «الخصائص الکبرى» به تواتر آن تصریح نموده اند.
پاسخ تفصیلی: در نقل متواتر از پیامبر(صلىعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهو شهادت بهو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهعلیه وآله) نقل شده که فرمود: «تقتل عماراً الفئه الباغیه»(1)؛ (عمار را گروه ظالم خواهند کشت).
ابن تیمیه مى گوید: «فههنا للناس اقوال: منهم من قدح فیعمار»(2)؛ (در اینجا براى مردم اقوالى است؛ از جمله آنان کسى است که درعمار اعتراض وارد کرده است).
او در جایى دیگر درباره اینمى گوید: «فبعضهم ضعّفه»(3)؛ (برخى از افراد آن را تضعیف کرده اند).
مقصود ازعمار گفتار نبوى در حق اوست که فرمود: «اى عمار! تو را گروه ظالم خواهند کشت». که مقصود گروهتا سال ۶۰ق، حدود بیست سال، در دمشقکرد. او در فتح مکهآورد و از طلقاء بود. او در زماندر فتح سرزمین شام حاضر بود و در زماناستاندار اردن و سپس استاندار تمام سرزمین شام شد. در شورش علیهبن عفان، علی‌رغم درخواست عثمان، به یاری او نشتافت. در زمان خلافتبه اسم خونخواهی عثمان،را به راه انداخت. سپس در معاهده صلح با امام حسن(ع)،مسلمین را به دست گرفت و دمشق را پایتخت حکومت خود کرد.خلافت را به سلطنت تغییر داد و برایگرفتن برای پسرش یزید، تلاش‌های فراوان کرد. او با شورش‌هایو شیعیان مواجه بود و آن‌ها را سرکوب کرد."> معاویهاست.
در پاسخ باید گفت: اوّلا: ایشان ذکر نکرده که چه کسانى اینرا تضعیف کرده اند،
ثانیاً:عمار حدیثى است ثابت و متواتر که 24 نفر ازعادل بوده و از این رو، کارهای نادرست و حتی مجرمانه آنها حمل بر خطای درمی‌شود. از نظر شیعه،از این نظر با بقیه مسلمانان هیچ فرقی ندارند وهر یک از آنها باید به طریقی ثابت شود."> صحابهآن را نقل کرده اند. حافظ سیوطى نیز در کتاب «الخصائص الکبرى» بهو علم اصول فقه، به این معنا که روایتی از طُرُق و افراد مختلف، بسیار گزارش شود به گونه‌ای که به صحتاطمینان حاصل شود. به چنین خبرِی مُتَواتِر گفته می شود و استناد به آن صحیح بوده و ضعف سند، اعتبارش را از میان نمی‌برد."> تواترآن تصریح نموده است.(4)
و هم چنین حافظ لغوى مرتضى زبیدى در «لفظ اللآلى» و مناوى در شرح جامع الصغیر سیوطى و دیگران اینرا متواتر مى دانند.(5)
ابن عبدالبرّ در «الاستیعاب» در ترجمهبلند مرتبه پیامبر(ص)، از نخستین مسلمانان و از شیعیان نزدیک امام علی(ع)، و از جمله نخستین شیعیان آن حضرت بود. بعد از وفات پیامبر(ص)، وی در حمایت از علی(ع) ازباسرباز زد. در زمان خلیفه سوم وی از جمله مخالفان خلیفه بود و با او درگیری‌هایی داشت و در اعتراضات علیه او شرکت داشت. در زمانعلی(ع) از همراهان آن حضرت بود و دردر رکاب امیرالمومنین(ع) جنگید و به دست لشکریانشهید شد. پیامبر(ص) در حدیثی مشهور شهادت وی به دست گروه باغی (شورشگر) را از پیش اطلاع داده بود."> عمارمى گوید: «و تواترت الآثار عن النبیّ(صلىعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهو شهادت بهو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهعلیه وآله) انّه قال: «تقتل عماراً الفئه الباغیه» وهذا من اخباره بالغیب واعلام نبوّته(صلىعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهو شهادت بهو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهعلیه وآله) وهو من اصحّ الاحادیث»(6)؛ (اخبار متواتر از پیامبر(صلىعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهو شهادت بهو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهعلیه وآله) رسیده که فرمود: عمار را گروه ظالم خواهند کشت و این از خبرهاى غیبى و نشانه هاىو عصمت."> نبوتآن حضرت است و از صحیح ترین احادیث به حساب مى آید).
حافظ ابن حجر در شرح صحیح بخارى مى گوید: «فائده: روى«تقتل عماراً الفئه الباغیه» جماعه من الصحابه منهم قتاده بن النعمان کما تقدم، و امّ سلمه عند مسلم و ابوهریره عند الترمذى، و عبدالله بن عمرو بن العاص عند النسائى وو از اصحاب پیامبر(ص).بنابر شورایی کهپیش از مرگ خود برای انتخاب خلیفه تعیین کرد، بهرسید و از سال ۲۳ یا ۲۴ ق تا هنگام کشته شدنش در سال ۳۵ حکومت کرد. او در پی یک شورش علیه شیوه حکومتی‌اش در مدینه به دست شورشیان کشته شد."> عثمانبن عفان و حذیفه و ابوایّوب واو را در زمره سلف صالح برشمرده است.در زمان حکومتدر کوفه خزانه‌دار بیت المال بود."> ابورافعو خزیمه بن ثابت وتا سال ۶۰ق، حدود بیست سال، در دمشقکرد. او در فتح مکهآورد و از طلقاء بود. او در زماندر فتح سرزمین شام حاضر بود و در زماناستاندار اردن و سپس استاندار تمام سرزمین شام شد. در شورش علیهبن عفان، علی‌رغم درخواست عثمان، به یاری او نشتافت. در زمان خلافتبه اسم خونخواهی عثمان،را به راه انداخت. سپس در معاهده صلح با امام حسن(ع)،مسلمین را به دست گرفت و دمشق را پایتخت حکومت خود کرد.خلافت را به سلطنت تغییر داد و برایگرفتن برای پسرش یزید، تلاش‌های فراوان کرد. او با شورش‌هایو شیعیان مواجه بود و آن‌ها را سرکوب کرد."> معاویهو عمرو بن العاص و ابوالیسر و عمار نفسه. و کلّها عند الطبرى و غیره. و غالب طرقها صحیحه او حسنه. و فیه عن جماعه آخرین یطول عدّهم. و فی هذا الحدیث علم من اعلام النبوه و فضیله ظاهره لعلیّ و لعمّار، وردّ على النواصب الزاعمین انّ علیّاً لم یکن مصیباً فی حروبه»(7)؛ (فائده: حدیث «تقتل عماراً الفئه الباغیه»؛ (عمار را گروه ظالم خواهند کشت)، را جماعتى از صحابه از آن جمله قتاده بن نعمان نقل کرده اند آن گونه که گذشت. و نیزخوانده شده‌اند. وی با پذیرش اسلام، در سال‌های نخستین بعثت پیامبر، در زمره اولین مسلمانان در آمد و به دستور پیامبر همراه با عده‌ای از مسلمانان به سرپرستی جعفر بن ابیطالب به حبشه مهاجرت کرد. او که قبل از پیامبرکرده بود و در سال چهارم هجری پس از وفات شوهرش به عقد پیامبر در آمد. اکثر مورخان، تاریخ رحلترا بعد از واقعهدانسته‌اند."> ام سلمهنزد مسلم، وکه شخصیت او به دفاع یا ردّ همواره شایان توجه است.از پیامبر اکرم(ص) بسیارنقل می‌کرده و این موجب شد تا حتی در همان دهه‌های نخستین اسلامی نسبت به او حساسیتهایی برانگیخته شود؛ به عنوان مثال عمر،را به علت زیادی روایت از پیامبر(ص)، از نقلبر حذر داشت. همچنین حضرت علی(ع) و برخی دیگر از اصحاب نیز در همین مورد زبان به اعتراض گشودند.امامیه در آثار مختلف خود به انتقاد از شخصیتپرداخته‌اند."> ابوهریرهنزد ترمذى و عبدالله بن عمرو بن عاص نزد نسائى، وو از اصحاب پیامبر(ص).بنابر شورایی کهپیش از مرگ خود برای انتخاب خلیفه تعیین کرد، بهرسید و از سال ۲۳ یا ۲۴ ق تا هنگام کشته شدنش در سال ۳۵ حکومت کرد. او در پی یک شورش علیه شیوه حکومتی‌اش در مدینه به دست شورشیان کشته شد."> عثمانبن عفان، و حذیفه و ابوایّوب واو را در زمره سلف صالح برشمرده است.در زمان حکومتدر کوفه خزانه‌دار بیت المال بود."> ابورافعو خزیمه بن ثابت وتا سال ۶۰ق، حدود بیست سال، در دمشقکرد. او در فتح مکهآورد و از طلقاء بود. او در زماندر فتح سرزمین شام حاضر بود و در زماناستاندار اردن و سپس استاندار تمام سرزمین شام شد. در شورش علیهبن عفان، علی‌رغم درخواست عثمان، به یاری او نشتافت. در زمان خلافتبه اسم خونخواهی عثمان،را به راه انداخت. سپس در معاهده صلح با امام حسن(ع)،مسلمین را به دست گرفت و دمشق را پایتخت حکومت خود کرد.خلافت را به سلطنت تغییر داد و برایگرفتن برای پسرش یزید، تلاش‌های فراوان کرد. او با شورش‌هایو شیعیان مواجه بود و آن‌ها را سرکوب کرد."> معاویهو عمرو بن عاص و ابوالیسر و خودبلند مرتبه پیامبر(ص)، از نخستین مسلمانان و از شیعیان نزدیک امام علی(ع)، و از جمله نخستین شیعیان آن حضرت بود. بعد از وفات پیامبر(ص)، وی در حمایت از علی(ع) ازباسرباز زد. در زمان خلیفه سوم وی از جمله مخالفان خلیفه بود و با او درگیری‌هایی داشت و در اعتراضات علیه او شرکت داشت. در زمانعلی(ع) از همراهان آن حضرت بود و دردر رکاب امیرالمومنین(ع) جنگید و به دست لشکریانشهید شد. پیامبر(ص) در حدیثی مشهور شهادت وی به دست گروه باغی (شورشگر) را از پیش اطلاع داده بود."> عماراینرا نقل کرده اند. و تمام این احادیث نزد طبرى و دیگران موجود است. و غالب طرق آن صحیح یا حسن است. و در ایننشانه اى از نشانه هاىو عصمت."> نبوتو فضیلتى ظاهر براى على وبلند مرتبه پیامبر(ص)، از نخستین مسلمانان و از شیعیان نزدیک امام علی(ع)، و از جمله نخستین شیعیان آن حضرت بود. بعد از وفات پیامبر(ص)، وی در حمایت از علی(ع) ازباسرباز زد. در زمان خلیفه سوم وی از جمله مخالفان خلیفه بود و با او درگیری‌هایی داشت و در اعتراضات علیه او شرکت داشت. در زمانعلی(ع) از همراهان آن حضرت بود و دردر رکاب امیرالمومنین(ع) جنگید و به دست لشکریانشهید شد. پیامبر(ص) در حدیثی مشهور شهادت وی به دست گروه باغی (شورشگر) را از پیش اطلاع داده بود."> عماراست. و نیز ردّى است بر افراد ناصبى که گمان کرده اند على در جنگ هایش بر حق نبوده است).
این عبارت ابن حجر تعریض به ابن تیمیه است که به حضرت على(علیه السلام) در مورد جنگ هایش اعتراض کرده است.
ثالثاً: بخارى در صحیح خود از رسول خدا(صلىعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهو شهادت بهو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهعلیه وآله) نقل کرده که فرمود: «ویح عمّار تقتله الفئه الباغیه یدعوهم الى الجنّه و یدعونه الى النار»(8)؛ (واه بر عمار! او را گروه ظالم خواهند کشت او آنان را بهو نام سکونتگاه حضرت آدم پیش از هبوط است."> بهشتدعوت مى کند ولى آن ها او را به جهنم مى خوانند).
بخارى در بابى دیگر اینرا این گونه نقل مى کند: «... یدعوهم الىعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهو شهادت بهو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهو یدعونه الى النار»(9)؛ (... او آنان را به سوىدر ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.در نظر شیعه، یگانه و سرمنشا همه کمالات و علت هستی بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است و دارای علم و قدرت مطلق است. در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد، واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است که در دنیا وقابل روئیت نیست."> خدادعوت مى کند ولى آنان او را به سوى دوزخ مى خوانند).
ابن حبّان در صحیح خود از امّ سلمه نقل کرده که گفت: رسول خدا(صلىعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهو شهادت بهو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهعلیه وآله) فرمود: «تقتل عمّاراً الفئه الباغیه»(10)؛ (عمار را گروه ظالم خواهند کشت).
و نیز از ابوسعید خدرى نقل کرده که رسول خدا(صلىعربی است و احکام خاصی دارد؛ مانند ممنوعیت لمس کردن لفظ نوشته شده آن بدون طهارت. از جمله مهمترین خصوصیات این واژه می‌توان به قرار گرفتن در کلمهو شهادت بهو ممنوعیت استفاده از آن برای غیر خداوند اشاره کرد."> اللهعلیه وآله)فرمود: «ویح ابن سمیّه تقتله الفئه الباغیه یدعوهم الى الجنّه و یدعونه الى النار»(11)؛ (واه بر فرزند سمیهبلند مرتبه پیامبر(ص)، از نخستین مسلمانان و از شیعیان نزدیک امام علی(ع)، و از جمله نخستین شیعیان آن حضرت بود. بعد از وفات پیامبر(ص)، وی در حمایت از علی(ع) ازباسرباز زد. در زمان خلیفه سوم وی از جمله مخالفان خلیفه بود و با او درگیری‌هایی داشت و در اعتراضات علیه او شرکت داشت. در زمانعلی(ع) از همراهان آن حضرت بود و دردر رکاب امیرالمومنین(ع) جنگید و به دست لشکریانشهید شد. پیامبر(ص) در حدیثی مشهور شهادت وی به دست گروه باغی (شورشگر) را از پیش اطلاع داده بود."> عمارـ گروه ظالم او را خواهند کشت، او آنان را بهو نام سکونتگاه حضرت آدم پیش از هبوط است."> بهشتدعوت مى کند ولى آنان او را به دوزخ مى خوانند).
ابن حجر در شرح صحیح بخارى مى گوید: «و دلّ«تقتل عمّاراً الفئه الباغیه» على انّ علیّاً کان المصیب فی تلک الحروب، لانّ اصحابتا سال ۶۰ق، حدود بیست سال، در دمشقکرد. او در فتح مکهآورد و از طلقاء بود. او در زماندر فتح سرزمین شام حاضر بود و در زماناستاندار اردن و سپس استاندار تمام سرزمین شام شد. در شورش علیهبن عفان، علی‌رغم درخواست عثمان، به یاری او نشتافت. در زمان خلافتبه اسم خونخواهی عثمان،را به راه انداخت. سپس در معاهده صلح با امام حسن(ع)،مسلمین را به دست گرفت و دمشق را پایتخت حکومت خود کرد.خلافت را به سلطنت تغییر داد و برایگرفتن برای پسرش یزید، تلاش‌های فراوان کرد. او با شورش‌هایو شیعیان مواجه بود و آن‌ها را سرکوب کرد."> معاویهقتلوه...»(12)؛ (حدیث (مى کشدبلند مرتبه پیامبر(ص)، از نخستین مسلمانان و از شیعیان نزدیک امام علی(ع)، و از جمله نخستین شیعیان آن حضرت بود. بعد از وفات پیامبر(ص)، وی در حمایت از علی(ع) ازباسرباز زد. در زمان خلیفه سوم وی از جمله مخالفان خلیفه بود و با او درگیری‌هایی داشت و در اعتراضات علیه او شرکت داشت. در زمانعلی(ع) از همراهان آن حضرت بود و دردر رکاب امیرالمومنین(ع) جنگید و به دست لشکریانشهید شد. پیامبر(ص) در حدیثی مشهور شهادت وی به دست گروه باغی (شورشگر) را از پیش اطلاع داده بود."> عماررا گروه ظالم)، دلالت دارد بر این که على در آن جنگ ها بر حق بود؛ زیرا اصحابتا سال ۶۰ق، حدود بیست سال، در دمشقکرد. او در فتح مکهآورد و از طلقاء بود. او در زماندر فتح سرزمین شام حاضر بود و در زماناستاندار اردن و سپس استاندار تمام سرزمین شام شد. در شورش علیهبن عفان، علی‌رغم درخواست عثمان، به یاری او نشتافت. در زمان خلافتبه اسم خونخواهی عثمان،را به راه انداخت. سپس در معاهده صلح با امام حسن(ع)،مسلمین را به دست گرفت و دمشق را پایتخت حکومت خود کرد.خلافت را به سلطنت تغییر داد و برایگرفتن برای پسرش یزید، تلاش‌های فراوان کرد. او با شورش‌هایو شیعیان مواجه بود و آن‌ها را سرکوب کرد."> معاویهعمّار را به قتل رساندند).(13)
پی نوشت:

    
تاریخ انتشار: « 1393/02/29 »

مطالب مرتبط

فهرست نظرات

حسین

1394/01/26

خوب
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 646